Táto sekcia momentálne neobsahuje žiadny obsah. Pridajte obsah do tejto sekcie pomocou bočného panela.

Image caption appears here

Add your deal, information or promotional text

Výsledky

Účinnosť Aniballu bola preukázana z klinického, štatistického i praktického hľadiska. Lekári, fyzioterapeuti a pôrodné asistentky na celom svete odporúčajú používať Aniball. Klinická štúdia potvrdila zásadne nižší výskyt natrhnutia hrádze a nástrihu po používaní Aniballu.

Účinnosť Aniballu bola preukázana z klinického, štatistického i praktického hľadiska. Lekári, fyzioterapeuti a pôrodné asistentky na celom svete odporúčajú používať Aniball. Klinická štúdia potvrdila zásadne nižší výskyt natrhnutia hrádze a nástrihu po používaní Aniballu.

Britská Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (2014) uvádza, že 90% žien zažije pri pôrode určitý stupeň natrhnutia hrádze a prvorodičky majú riziko závažnejších natrhnutí.

Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku zasa uvádza u slovenských pôrodníc rutinný nástrih hrádze pri 57,4% pôrodoch.

Aniball zásadne znižuje riziko týchto poranení a pomáha vám prežiť hladký a prirodzený pôrod s minimom lekárskych zásahov.

Štatistika nemocnice v Ústí nad Orlicí (2016) ukazuje, že 68% žien porodilo bez akéhokoľvek natrhnutia alebo nástrihu po cvičení s Aniballom a ďalších 16% malo iba malé ranky.

Klinická štúdia Antepartálne možnosti prevencie epiziotómie a ruptúry hrádze pri pôrode (2016) potvrdila, že Aniball je tá najefektívnejšia metóda prevencie poranení pri pôrode.

Štúdia bola robená nezávisle a porovnávala rôzne metódy prevencie zranení hrádze, vrátane masáže hrádze, ostružiny malinovej a ľanových semiačok.

315 prvorodičiek bolo po svojom pôrode dopytovaných na rôzne spôsoby ich prípravy na pôrod. Štúdia potvrdila, že ženy používajúce Aniball mali po pôrode zásadne nižšie percento poranení hrádze a nástrihov.

Rozdiel vo výsledkoch bol obrovský – skupina mamičiek cvičiacich s Aniballom mala neporušenú hrádzu v 43,1% prípadov, pričom v kontrolnej skupine mamičiek bez Aniballu bolo bez zranenia iba 14,1% žien.

Štúdia zároveň ukázala, že ostatné spôsoby prípravy na pôrod ako masáž hrádze, ostružina malinová alebo ľanové semiačka mali podstatne nižší efekt na prevenciu zranení hrádze a nástrihov.

Plné znenie štúdie nájdete tu.

Search