Výsledky a Klinická Štúdia

Účinnosť Aniballu bola preukázana z klinického, štatistického i praktického hľadiska. Lekári a pôrodné asistentky v rôznych krajinách Európy odporúčajú používať Aniball. Klinická štúdia potvrdila zásadne nižší výskyt natrhnutia hrádze a nástrihu po používaní Aniballu.

Aniball Vysledky

Britská Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (2014) uvádza, že 90% žien zažije pri pôrode určitý stupeň natrhnutia hrádze a prvorodičky majú riziko závažnejších natrhnutí.


Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku zasa uvádza u slovenských pôrodníc rutinný nástrih hrádze pri 57,4% pôrodoch.


Aniball zásadne znižuje riziko týchto poranení a pomáha vám prežiť hladký a prirodzený pôrod s minimom lekárskych zásahov.


Štatistika nemocnice v Ústí nad Orlicí (2016) ukazuje, že 68% žien porodilo bez akéhokoľvek natrhnutia alebo nástrihu po cvičení s Aniballom a ďalších 16% malo iba malé ranky.

Aniball Klinicka Studia

Klinická Štúdia

Klinická štúdia  Antepartálne možnosti prevencie epiziotómie a ruptúry hrádze pri pôrode (2016) potvrdila, že Aniball je tá najefektívnejšia metóda prevencie poranení pri pôrode.


Štúdia bola robená nezávisle a porovnávala rôzne metódy prevencie zranení hrádze, vrátane masáže hrádze, ostružiny malinovej a ľanových semiačok.


315 prvorodičiek bolo po svojom pôrode dopytovaných na rôzne spôsoby ich prípravy na pôrod.


Štúdia potvrdila, že ženy používajúce Aniball mali po pôrode zásadne nižšie percento poranení hrádze a nástrihov.


Rozdiel vo výsledkoch bol obrovský – skupina mamičiek cvičiacich s Aniballom mala neporušenú hrádzu v 43,1% prípadov, pričom v kontrolnej skupine mamičiek bez Aniballu bolo bez zranenia iba 14,1% žien.


Štúdia zároveň ukázala, že ostatné spôsoby prípravy na pôrod ako masáž hrádze, ostružina malinová alebo ľanové semiačka mali podstatne nižší efekt na prevenciu zranení hrádze a nástrihov.


Plné znenie štúdie nájdete tu.

Kúpte si svoj Aniball

Kúpte si Aniball a začnite sa pripravovať na prirodzený pôrod.

€55.95 a Expresné Doručenie.

Kúpte si svoj Aniball

Kúpte si Aniball a začnite sa pripravovať na prirodzený pôrod.

€55.95 a Expresné Doručenie.