Výsledky a Klinická Štúdia

Účinnosť Aniballu bola preukázana z klinického, štatistického i praktického hľadiska. Lekári a pôrodné asistentky v rôznych krajinách Európy odporúčajú používať Aniball. Klinická štúdia potvrdila zásadne nižší výskyt natrhnutia hrádze a nástrihu po používaní Aniballu.

 

Aniball tiež zásadne zvyšuje sebadôveru a zlepšuje schopnosť zotrvať kľudná a uvoľnená počas pôrodu.

Aniball Vysledky

Britská Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (2014) uvádza, že 90% žien zažije pri pôrode určitý stupeň natrhnutia hrádze a prvorodičky majú riziko závažnejších natrhnutí.

 

Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku zasa uvádza u slovenských pôrodníc rutinný nástrih hrádze pri 57,4% pôrodoch.

 

Aniball zásadne znižuje riziko týchto poranení a pomáha vám prežiť hladký a prirodzený pôrod s minimom lekárskych zásahov.

 

Štatistika nemocnice v Ústí nad Orlicí (2016) ukazuje, že 68% žien porodilo bez akéhokoľvek natrhnutia alebo nástrihu po cvičení s Aniballom a ďalších 16% malo iba malé ranky.

 

Štatistika poprednej pôrodnej asistentky Radmily Dorazilovej (2017) zasa ukazuje, že 81% jej klientiek malo pôrod bez akýchkoľvek poranení po použití Aniballu.

 

Tieto čísla založené na vzorke viac ako 800 mamičiek ukazujú, že počet poranení hrádze po cvičení s Aniballom sa pohybuje na úrovni 19% – 32%.

 

Podľa nášho prieskumu spokojnosti, 93% žien označilo Aniball za účinnú fyzickú ako aj psychickú pomôcku počas ich pôrodu.

Aniball Vysledky
Aniball Vysledky
Aniball Klinicka Studia

Klinická Štúdia

Klinická štúdia  Antepartálne možnosti prevencie epiziotómie a ruptúry hrádze pri pôrode (2016) potvrdila, že Aniball je tá najefektívnejšia metóda prevencie poranení pri pôrode.

 

Štúdia bola robená nezávisle a porovnávala rôzne metódy prevencie zranení hrádze, vrátane masáže hrádze, ostružiny malinovej a ľanových semiačok.

 

315 prvorodičiek bolo po svojom pôrode dopytovaných na rôzne spôsoby ich prípravy na pôrod.

 

Štúdia potvrdila, že ženy používajúce Aniball mali po pôrode zásadne nižšie percento poranení hrádze a nástrihov.

 

Rozdiel vo výsledkoch bol obrovský – skupina mamičiek cvičiacich s Aniballom mala neporušenú hrádzu v 43,1% prípadov, pričom v kontrolnej skupine mamičiek bez Aniballu bolo bez zranenia iba 14,1% žien.

 

Štúdia zároveň ukázala, že ostatné spôsoby prípravy na pôrod ako masáž hrádze, ostružina malinová alebo ľanové semiačka mali podstatne nižší efekt na prevenciu zranení hrádze a nástrihov.

Kúpte si svoj Aniball

Kúpte si Aniball a začnite sa pripravovať na prirodzený pôrod.

€55.95 a Expresné Doručenie.

Kúpte si svoj Aniball

Kúpte si Aniball a začnite sa pripravovať na prirodzený pôrod.

€55.95 a Expresné Doručenie.