Táto sekcia momentálne neobsahuje žiadny obsah. Pridajte obsah do tejto sekcie pomocou bočného panela.

Image caption appears here

Add your deal, information or promotional text

Přirozený porod

Koncepce přirozeného porodu je vyústěním kritiky modelu lékařsky vedeného porodu. Termín „přirozený porod“ zpopularizoval v osmdesátých letech minulého století britský porodník francouzského původu Michel Odent svou knihou Znovuzrozený porod. Knihu napsal po svých několikaletých zkušenostech s porody vedenými odlišným způsobem, než běžným lékařským.

Základní princip této filosofie vychází ze schopnosti matky porodit své dítě sama, bez nutnosti direktivního vedení a medikace. Přirozený porod je porod, který se rozbíhá a probíhá samovolně bez vnějších zásahů. Žena podle svých instinktů sama určuje jeho průběh. Zdravotnický personál se snaží ženě pomoci, porod ulehčit, podpořit ji a povzbudit. Není tu proto, aby jí diktoval, co má dělat, jak se má položit, kdy má tlačit, že má být potichu apod. Personál se u přirozeného porodu snaží zasahovat minimálně a nerušit intimní prostředí porodu, respektuje intuitivní chování rodičky. Vychází vstříc přáním a požadavkům rodičky, což podporuje pozitivní emoce a přispěje k porodu bez stresu a strachu. Personál se vyhýbá analgezii a anestézii, aby nenarušil přirozenou hormonální rovnováhu.

Výzkumem se zjistilo, že pokud je žena zdravá, proběhne porod velmi pravděpodobně normálně a bez komplikací. Jediné, co je během porodu opravdu nutně třeba, je pečlivé pozorování, aby bylo možné odhalit eventuální nastupující komplikaci a tak včas zasáhnout. Zkušená porodní asistentka nebo lékař dokážou pozorováním zjistit, zda je matka i dítě v pořádku, nebo zda je třeba bedlivějšího sledování nebo léčby. Faktem je, že ačkoli je porod jako takový proces přirozený, může se vyskytnout komplikace, a odborník – lékař nebo porodní asistentka se pro ženu stanou nezbytnými.

Při přirozeném porodu

 • je rodičce umožněn zcela volný pohyb během první i druhé doby porodní
 • žena sama zvolí polohu ve vypuzovací fázi porodu
 • pomáhá rodičce aktivně její partner
 • se neprovádí holení rodidel ani klystýr
 • se nástřih hráze (epiziotomie) neprovádí rutinně
 • se nepoužívají prostředky k urychlení porodu
 • se nepoužívají tzv. bezbolestné metody (epidurální analgézie)
 • v případě zvýšeně vnímané bolesti se namísto léků užívají přírodní metody tišení bolesti (masáže, sprcha, změny polohy)
 • je ihned po porodu dítě vloženo do náruče matky k zajištění důležitého prvního kontaktu dítěte s matkou
 • po nezbytném ošetření dítěte po porodu je dítě již trvale ponecháno u matky

Pro koho je přirozený porod vhodný?

Přirozený porod volí ženy zvyklé na aktivní přístup k péči o své zdraví, které roli odevzdaných pacientek odmítají. Věří, že přirozené porodní mechanismy včetně bolestí mají smysl, cítí se za porod odpovědné a chtějí jen naplno prožít. Nejednou v něm spatřují i mimořádnou duchovní příležitost.

Žena, která uvažuje o přirozeném porodu, by měla vědět, že přirozené porody nejsou určeny pro všechny a že je lze doporučit pouze ženám, které:

 • splňují základní podmínku, že u nich proběhlo normální těhotenství, které avízuje normální porod
 • mají zájem aktivně se na průběhu porodu podílet
 • chtějí samy zvládnout a regulovat svůj porod
 • mají intuitivní jistotu, že porod zvládnou
 • odmítají porod pod direktivním lékařským vedením
 • snášejí dobře bolest
 • nevyžadují analgetika ani urychlovače porodu

Přirozený porod volí ženy zvyklé na aktivní přístup k péči o své zdraví, které roli odevzdaných pacientek odmítají. Věří, že přirozené porodní mechanismy včetně bolestí mají smysl, cítí se za porod odpovědné a chtějí jej naplno prožít. Nejednou v něm spatřují i mimořádnou duchovní příležitost.

Žena, která uvažuje o přirozeném porodu, by měla vědět, že přirozené porody nejsou určeny pro všechny a že je lze doporučit pouze ženám, které jsou celkově zdravé a u nichž se, stejně jako u jejich miminek, nevyskytují žádné předem odhadnutelné porodní komplikace, prošly pečlivou předporodní přípravou, přirozenému porodu dospěly na základě vlastní, zcela dobrovolné a informované volby.

A pro koho naopak vhodný není?

Není naopak vhodný pro ty ženy, které jsou pasivní, úzkostné, nesamostatné nebo psychicky labilní, přesvědčené, že porod samy nezvládnou. Pro ty, které věří institucím a autoritám víc než samy sobě.

Přednosti klasického porodnictví jsou neoddiskutovatelné, dojde-li v těhotenství či při porodu ke komplikacím. V takových případech zachraňují lékaři životy. Zkušenou lékařskou pomoc potřebují také předčasně narozené děti nebo ženy, které mají vážnou zdravotní komplikaci.

Moderní medicína má však svá úskalí. Lékaři s vidinou co možná nejrychlejšího porodu zapomínají, že spontánně rodící žena potřebuje hlavně klidné plynutí času a laskavé zacházení.

 

Search